Класация по области за 31 март 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Lower Silesia

-4,44¢

-6,32¢

0,14¢

-10,626

2 =

Łódź

-3,88¢

-5,94¢

0,00¢

-9,812

3 =

Silesia

-3,82¢

-4,13¢

0,00¢

-7,959

4 =

Pomerania

-3,05¢

-4,21¢

0,01¢

-7,252

5 =

Lubusz

-0,36¢

-4,64¢

0,05¢

-4,948

6 =

Upper Silesia

-2,36¢

-1,73¢

0,00¢

-4,088

7 =

Greater Poland

-0,66¢

-2,22¢

0,00¢

-2,882

8 =

Holy Cross

-2,00¢

0,21¢

0,00¢

-1,796

9 +1

Lublin

1,45¢

-2,60¢

0,00¢

-1,144

10 -1

Podlaskie

1,76¢

-2,66¢

0,00¢

-0,904

11 =
Warmia-Masuria
1,21¢
-0,58¢
-0,05¢
0,574
12 +1
Lesser Poland
-0,30¢
3,00¢
0,00¢
2,704
13 +1
Mazovia
-0,60¢
3,78¢
0,00¢
3,183
14 -2
Kuyavia-Pomerania
0,62¢
2,71¢
0,00¢
3,338
15 =
West Pomerania
6,11¢
5,41¢
0,01¢
11,525
16 =
Subcarpathia
6,35¢
8,37¢
0,00¢
14,728

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.