Класация по области за 30 март 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Lower Silesia

-3,80¢

-6,53¢

0,12¢

-10,214

2 =

Łódź

-2,75¢

-6,15¢

0,00¢

-8,893

3 =

Silesia

-3,00¢

-3,65¢

0,00¢

-6,645

4 =

Pomerania

-2,20¢

-4,11¢

0,01¢

-6,313

5 =

Lubusz

-0,10¢

-5,10¢

0,09¢

-5,103

6 =

Upper Silesia

-1,25¢

-1,41¢

0,00¢

-2,657

7 =

Greater Poland

-0,15¢

-1,88¢

0,00¢

-2,029

8 =

Holy Cross

-1,69¢

0,84¢

0,00¢

-0,854

9 +1

Podlaskie

2,35¢

-2,59¢

0,00¢

-0,241

10 +1

Lublin

2,60¢

-1,80¢

0,00¢

0,807

11 -2
Warmia-Masuria
1,84¢
-0,37¢
-0,05¢
1,415
12 =
Kuyavia-Pomerania
1,17¢
2,31¢
0,00¢
3,484
13 +1
Lesser Poland
-0,15¢
3,64¢
0,00¢
3,487
14 -1
Mazovia
0,57¢
3,47¢
0,00¢
4,041
15 =
West Pomerania
7,58¢
5,20¢
0,01¢
12,786
16 =
Subcarpathia
7,60¢
8,59¢
0,00¢
16,193

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.