Класация по области за 1 април 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Lower Silesia

-4,51¢

-5,64¢

0,12¢

-10,039

2 =

Łódź

-3,75¢

-4,90¢

0,00¢

-8,653

3 +1

Pomerania

-3,33¢

-3,55¢

0,01¢

-6,877

4 -1

Silesia

-3,59¢

-3,13¢

0,00¢

-6,720

5 =

Lubusz

-1,29¢

-3,96¢

0,05¢

-5,201

6 =

Upper Silesia

-2,87¢

-2,27¢

0,00¢

-5,136

7 =

Greater Poland

-1,30¢

-1,76¢

0,00¢

-3,063

8 +2

Podlaskie

1,54¢

-3,65¢

0,00¢

-2,109

9 -1

Holy Cross

-1,88¢

-0,06¢

0,00¢

-1,934

10 -1

Lublin

1,50¢

-2,09¢

0,00¢

-0,588

11 =
Warmia-Masuria
0,51¢
-0,12¢
-0,05¢
0,337
12 =
Lesser Poland
-0,39¢
3,38¢
0,00¢
2,995
13 +1
Kuyavia-Pomerania
0,46¢
3,17¢
0,00¢
3,634
14 -1
Mazovia
-0,84¢
4,50¢
0,00¢
3,661
15 =
West Pomerania
5,92¢
5,34¢
0,01¢
11,266
16 =
Subcarpathia
6,14¢
8,57¢
0,00¢
14,708

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.