<< Май 2023 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
1  A95: 6,79PLN/л
 ДИЗ: 6,58PLN/л
 ГАЗ: 3,26PLN/л 
2  A95: 6,78PLN/л
 ДИЗ: 6,53PLN/л
 ГАЗ: 3,26PLN/л 
3  A95: 6,75PLN/л
 ДИЗ: 6,49PLN/л
 ГАЗ: 3,26PLN/л 
4  A95: 6,74PLN/л
 ДИЗ: 6,47PLN/л
 ГАЗ: 3,25PLN/л 
5  A95: 6,73PLN/л
 ДИЗ: 6,46PLN/л
 ГАЗ: 3,24PLN/л 
6  A95: 6,73PLN/л
 ДИЗ: 6,45PLN/л
 ГАЗ: 3,24PLN/л 
7  A95: 6,72PLN/л
 ДИЗ: 6,45PLN/л
 ГАЗ: 3,24PLN/л 
8  A95: 6,72PLN/л
 ДИЗ: 6,45PLN/л
 ГАЗ: 3,24PLN/л 
9  A95: 6,71PLN/л
 ДИЗ: 6,41PLN/л
 ГАЗ: 3,24PLN/л 
10  A95: 6,70PLN/л
 ДИЗ: 6,39PLN/л
 ГАЗ: 3,25PLN/л 
11  A95: 6,68PLN/л
 ДИЗ: 6,37PLN/л
 ГАЗ: 3,25PLN/л 
12  A95: 6,65PLN/л
 ДИЗ: 6,32PLN/л
 ГАЗ: 3,25PLN/л 
13  A95: 6,63PLN/л
 ДИЗ: 6,30PLN/л
 ГАЗ: 3,25PLN/л 
14  A95: 6,62PLN/л
 ДИЗ: 6,30PLN/л
 ГАЗ: 3,15PLN/л 
15  A95: 6,61PLN/л
 ДИЗ: 6,28PLN/л
 ГАЗ: 3,15PLN/л 
16  A95: 6,60PLN/л
 ДИЗ: 6,25PLN/л
 ГАЗ: 3,15PLN/л 
17  A95: 6,58PLN/л
 ДИЗ: 6,21PLN/л
 ГАЗ: 3,15PLN/л 
18  A95: 6,57PLN/л
 ДИЗ: 6,18PLN/л
 ГАЗ: 3,14PLN/л 
19  A95: 6,57PLN/л
 ДИЗ: 6,18PLN/л
 ГАЗ: 3,14PLN/л 
20  A95: 6,57PLN/л
 ДИЗ: 6,18PLN/л
 ГАЗ: 3,14PLN/л 
21  A95: 6,57PLN/л
 ДИЗ: 6,18PLN/л
 ГАЗ: 3,14PLN/л 
22  A95: 6,57PLN/л
 ДИЗ: 6,18PLN/л
 ГАЗ: 3,14PLN/л 
23  A95: 6,56PLN/л
 ДИЗ: 6,17PLN/л
 ГАЗ: 3,14PLN/л 
24  A95: 6,56PLN/л
 ДИЗ: 6,17PLN/л
 ГАЗ: 3,14PLN/л 
25  A95: 6,56PLN/л
 ДИЗ: 6,17PLN/л
 ГАЗ: 3,14PLN/л 
26  A95: 6,56PLN/л
 ДИЗ: 6,16PLN/л
 ГАЗ: 3,14PLN/л 
27  A95: 6,56PLN/л
 ДИЗ: 6,16PLN/л
 ГАЗ: 3,13PLN/л 
28  A95: 6,55PLN/л
 ДИЗ: 6,15PLN/л
 ГАЗ: 3,13PLN/л 
29  A95: 6,55PLN/л
 ДИЗ: 6,15PLN/л
 ГАЗ: 3,13PLN/л 
30  A95: 6,55PLN/л
 ДИЗ: 6,15PLN/л
 ГАЗ: 3,08PLN/л
31