Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 3,55 лв. +0,01 3,55 лв. +0,01 1,11 лв. +0.00
Андора 2,85 лв. +0,01 2,74 лв. +0.00
Армения 2,36 лв. +0.00 2,36 лв. +0.00 0,88 лв. +0.00
Австрия eu 3,19 лв. +0,01 3,19 лв. +0,01 2,25 лв. +0.00
Беларус 1,36 лв. +0,01 1,36 лв. +0,01 0,69 лв. +0.00
Белгия eu 3,37 лв. +0,01 3,45 лв. +0.00 1,35 лв. +0,01
Босна и Херцеговина 2,63 лв. +0,01 2,59 лв. +0,01 1,25 лв. +0.00
България eu 2,66 лв. +0.00 2,66 лв. +0.00 1,16 лв. +0.00
Хърватия eu 3,07 лв. +0.00 2,99 лв. +0,01 1,53 лв. +0,01
Кипър eu 2,97 лв. +0,01 3,08 лв. +0,01
Чехия eu 2,97 лв. +0,01 2,82 лв. +0.00 1,30 лв. +0.00
Дания eu 3,99 лв. +0,01 3,51 лв. +0,01
Естония eu 3,37 лв. +0,01 3,07 лв. +0.00 1,32 лв. +0,01
Финландия eu 3,62 лв. +0.00 3,46 лв. +0,01
Франция eu 3,60 лв. +0,01 3,39 лв. +0,01 1,95 лв. +0.00
Грузия 2,20 лв. +0.00 2,22 лв. +0.00 1,19 лв. +0.00
Германия eu 3,53 лв. +0,01 3,24 лв. +0,01 2,00 лв. +0,01
Гърция eu 3,73 лв. +0,01 3,26 лв. +0.00 1,74 лв. +0,01
Унгария eu 3,08 лв. +0,01 3,12 лв. +0.00 1,74 лв. +0,01
Исландия 3,98 лв. +0,01 4,02 лв. +0,01
Ирландия eu 3,49 лв. +0,07 3,34 лв. +0,08 1,88 лв. +0.00
Италия eu 3,71 лв. +0,01 3,48 лв. +0.00 1,40 лв. +0,01
Косово 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Латвия eu 3,22 лв. +0,01 3,12 лв. +0,01 1,38 лв. +0.00
Литва eu 2,97 лв. +0.00 2,92 лв. +0.00 1,46 лв. +0.00
Люксембург eu 3,10 лв. +0.00 2,95 лв. +0.00 1,37 лв. +0.00
Северна Македония 2,59 лв. +0.00 2,52 лв. +0.00 1,47 лв. +0.00
Малта eu 2,62 лв. +0.00 2,37 лв. +0,01
Молдова 2,57 лв. +0,01 2,22 лв. +0.00 1,41 лв. +0.00
Черна гора 3,03 лв. +0.00 2,84 лв. +0.00 1,51 лв. +0.00
Нидерландия eu 4,12 лв. +0,01 3,58 лв. +0.00 1,71 лв. +0.00
Норвегия 3,71 лв. +0,01 3,36 лв. +0,01 2,33 лв. +0.00
Полша eu 2,96 лв. +0,01 2,95 лв. +0.00 1,22 лв. +0.00
Португалия eu 3,44 лв. +0.00 3,17 лв. +0,01 1,71 лв. +0,01
Румъния eu 2,93 лв. +0,01 2,98 лв. +0.00 1,28 лв. +0.00
Русия 1,15 лв. +0.00 1,34 лв. +0.00 0,58 лв. +0.00
Сърбия 3,26 лв. +0,01 3,48 лв. +0,01 1,61 лв. +0.00
Словакия eu 3,17 лв. +0,01 3,01 лв. +0,01 1,33 лв. +0.00
Словения eu 2,96 лв. +0,01 2,99 лв. +0.00 1,74 лв. +0.00
Испания eu 3,15 лв. +0.00 2,91 лв. +0.00 1,92 лв. +0,01
Швеция eu 3,16 лв. +0,01 3,11 лв. +0,01 2,36 лв. +0,01
Швейцария 3,74 лв. +0,01 3,87 лв. +0.00 2,05 лв. +0,01
Турция 2,43 лв. +0,01 2,43 лв. +0,01 1,24 лв. +0.00
САЩ 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Украйна 2,53 лв. +0,01 2,39 лв. +0,01 1,19 лв. +0.00
Великобритания eu 3,39 лв. +0.00 3,50 лв. +0,01 2,07 лв. +0,01