Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 3,88 лв. +0,04 4,07 лв. -0,02 1,31 лв. +0,01
Андора 3,45 лв. +0,01 3,38 лв. +0,01
Армения 2,29 лв. +0.00 2,16 лв. +0.00 1,11 лв. +0.00
Австрия eu 3,88 лв. +0,01 3,94 лв. +0,01 2,41 лв. +0.00
Беларус 1,53 лв. +0,01 1,53 лв. +0,01 0,82 лв. +0,01
Белгия eu 3,95 лв. +0,03 4,16 лв. -0,01 1,53 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 3,32 лв. +0,09 3,43 лв. +0,13 1,66 лв. -0,01
България eu 3,40 лв. +0.00 3,56 лв. +0.00 1,55 лв. +0.00
Хърватия eu 3,33 лв. +0,01 3,60 лв. +0,01 2,01 лв. +0,01
Кипър eu 3,60 лв. +0,01 3,92 лв. +0,02
Чехия eu 3,64 лв. +0,01 3,70 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00
Дания eu 4,48 лв. +0.00 4,20 лв. -0,02
Естония eu 4,07 лв. +0,01 3,77 лв. +0,01 1,78 лв. -0,06
Финландия eu 4,62 лв. -0,07 4,57 лв. -0,09
Франция eu 3,91 лв. +0,01 3,98 лв. -0,03 1,71 лв. +0,01
Грузия 2,50 лв. +0.00 2,83 лв. +0.00 1,45 лв. +0.00
Германия eu 3,78 лв. -0,01 4,01 лв. -0,03 1,98 лв. +0,02
Гърция eu 4,54 лв. +0.00 3,97 лв. -0,03 2,15 лв. +0.00
Унгария eu 3,31 лв. -0,03 3,46 лв. -0,06 1,85 лв. -0,03
Исландия 4,74 лв. +0,18 4,72 лв. +0,21
Ирландия eu 3,99 лв. +0,01 4,03 лв. +0,03 1,74 лв. +0.00
Италия eu 3,89 лв. +0,01 3,85 лв. +0,01 1,60 лв. -0,02
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 3,87 лв. -0,03 3,92 лв. -0,03 1,59 лв. +0,01
Литва eu 3,71 лв. -0,06 3,74 лв. -0,02 1,57 лв. -0,05
Люксембург eu 3,56 лв. -0,05 3,69 лв. +0,01 1,51 лв. +0,01
Северна Македония 2,99 лв. +0.00 2,98 лв. -0,06 1,64 лв. +0.00
Малта eu 2,64 лв. +0,01 2,38 лв. +0.00
Молдова 3,06 лв. +0,01 2,95 лв. -0,03 1,67 лв. +0,01
Черна гора 3,35 лв. +0.00 3,42 лв. +0.00 1,84 лв. +0.00
Нидерландия eu 4,39 лв. -0,03 3,95 лв. -0,01 2,08 лв. -0,01
Норвегия 4,72 лв. -0,06 4,78 лв. +0,04 2,68 лв. -0,02
Полша eu 3,06 лв. -0,02 3,20 лв. -0,01 1,44 лв. -0,01
Португалия eu 4,02 лв. +0.00 3,90 лв. -0,05 1,86 лв. +0.00
Румъния eu 3,20 лв. -0,02 3,47 лв. -0,02 1,60 лв. +0.00
Русия 1,59 лв. -0,06 1,65 лв. -0,07 0,64 лв. -0,05
Сърбия 3,26 лв. +0,14 3,53 лв. +0,14 1,97 лв. +0,10
Словакия eu 3,67 лв. +0,03 3,69 лв. +0,03 1,73 лв. +0.00
Словения eu 3,34 лв. -0,01 3,58 лв. -0,02 1,97 лв. +0,01
Испания eu 3,96 лв. -0,01 3,93 лв. -0,02 2,04 лв. +0.00
Швеция eu 4,08 лв. -0,01 4,69 лв. +0.00 2,48 лв. -0,04
Швейцария 4,22 лв. +0,01 4,48 лв. +0,02 2,11 лв. +0,11
Турция 2,73 лв. -0,07 2,91 лв. -0,02 1,17 лв. -0,09
САЩ 2,06 лв. +0.00 2,71 лв. +0.00
Украйна 2,89 лв. +0,01 3,23 лв. +0,01 2,41 лв. -0,09
Великобритания eu 4,14 лв. +0,02 4,39 лв. +0,02 1,68 лв. +0,01