Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,55 лв. +0,07 2,52 лв. +0,07 0,88 лв. +0,02
Алжир 0,38 лв. +0.00 0,23 лв. +0.00 0,15 лв. +0.00
Андора 2,17 лв. +0.00 1,88 лв. +0.00
Армения 1,90 лв. +0.00 1,78 лв. +0.00
Австрия eu 2,23 лв. +0.00 2,13 лв. +0.00 1,29 лв. +0.00
Беларус 1,05 лв. +0.00 1,08 лв. +0.00 0,55 лв. +0.00
Белгия eu 2,82 лв. +0.00 2,61 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 2,15 лв. +0.00 2,10 лв. +0.00 0,85 лв. +0.00
България eu 2,01 лв. +0.00 1,97 лв. +0.00 0,89 лв. +0.00
Хърватия eu 2,50 лв. +0.00 2,33 лв. +0.00 1,21 лв. +0.00
Кипър eu 2,36 лв. +0.00 2,36 лв. +0.00
Чехия eu 2,11 лв. +0.00 2,24 лв. +0.00 0,98 лв. +0.00
Дания eu 3,07 лв. +0.00 2,65 лв. +0.00
Египет 0,59 лв. +0.00 0,17 лв. +0.00
Естония eu 2,17 лв. +0.00 2,17 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Финландия eu 2,88 лв. +0.00 2,65 лв. +0.00
Франция eu 2,73 лв. +0.00 2,49 лв. +0.00 1,39 лв. -0,01
Грузия 1,31 лв. +0,02 1,34 лв. +0,02
Германия eu 2,74 лв. +0.00 2,35 лв. +0.00 1,09 лв. +0.00
Гърция eu 3,11 лв. +0.00 2,53 лв. +0.00 1,66 лв. +0.00
Унгария eu 2,29 лв. +0.00 2,34 лв. -0,01 1,26 лв. +0.00
Исландия 3,28 лв. +0,04 3,16 лв. +0,04
Ирландия eu 2,68 лв. +0.00 2,50 лв. +0.00 1,21 лв. +0.00
Израел 3,04 лв. +0.00 3,58 лв. +0.00 1,44 лв. +0.00
Италия eu 3,07 лв. +0,02 2,77 лв. +0,02 1,15 лв. +0,01
Йордания 1,67 лв. -0,01 0,82 лв. -0,01
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Кувейт 0,39 лв. +0.00 0,66 лв. +0.00
Латвия eu 2,28 лв. +0.00 2,12 лв. +0.00 1,07 лв. +0.00
Ливан 2,73 лв. +0.00 1,75 лв. +0.00 1,69 лв. +0.00
Либия 0,26 лв. +0.00 0,19 лв. +0.00
Литва eu 2,24 лв. +0.00 2,05 лв. +0.00 1,12 лв. +0.00
Люксембург eu 2,32 лв. +0.00 2,01 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Македония 2,14 лв. +0.00 1,71 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Малта eu 2,56 лв. +0.00 2,31 лв. +0.00
Молдова 1,64 лв. -0,01 1,42 лв. -0,01 0,99 лв. -0,01
Черна гора 2,52 лв. +0.00 2,27 лв. +0.00 1,17 лв. +0.00
Мароко 1,97 лв. +0.00 1,72 лв. +0.00
Холандия eu 3,27 лв. +0.00 2,61 лв. +0.00 1,64 лв. +0.00
Норвегия 3,52 лв. +0.00 3,32 лв. +0.00 1,36 лв. +0.00
Полша eu 2,03 лв. +0,01 2,00 лв. +0.00 0,95 лв. +0.00
Португалия eu 3,02 лв. +0.00 2,60 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Румъния eu 2,12 лв. +0.00 2,12 лв. +0.00 0,86 лв. +0.00
Русия 1,18 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00 0,59 лв. +0.00
Саудитска Арабия 0,43 лв. +0.00 0,36 лв. +0.00
Сърбия 2,22 лв. +0.00 2,34 лв. +0.00 1,23 лв. +0.00
Словакия eu 2,36 лв. +0.00 2,10 лв. +0.00 0,82 лв. +0.00
Словения eu 2,54 лв. +0.00 2,34 лв. +0.00 1,29 лв. +0.00
Испания eu 2,42 лв. +0.00 2,22 лв. +0.00 1,17 лв. +0.00
Швеция eu 2,85 лв. -0,01 2,77 лв. -0,01 1,84 лв. -0,01
Швейцария 2,63 лв. +0.00 2,72 лв. +0.00 1,55 лв. +0.00
Тунис 1,26 лв. +0,01 0,94 лв. +0,01
Турция 2,62 лв. +0,01 2,28 лв. +0,01 0,78 лв. +0.00
САЩ 1,10 лв. -0,01 1,19 лв. -0,01
Украйна 1,63 лв. +0,01 1,43 лв. +0.00 0,85 лв. +0.00
Великобритания eu 2,66 лв. +0,04 2,72 лв. +0,04 1,33 лв. +0,07

Цените са взети от www.fuel-prices-europe.info и са преобразувани от евро към лев по официалния курс на БНБ