Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 3,06 лв. +0.00 3,06 лв. +0.00 1,10 лв. +0.00
Андора 2,72 лв. +0.00 2,56 лв. +0.00
Армения 1,93 лв. +0.00 2,12 лв. +0.00 0,94 лв. +0.00
Австрия eu 3,05 лв. +0,01 2,93 лв. +0,01 2,62 лв. +0.00
Беларус 1,59 лв. +0,01 1,59 лв. +0,01 0,83 лв. +0.00
Белгия eu 3,42 лв. +0.00 3,32 лв. +0,01 1,19 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 2,63 лв. +0,01 2,49 лв. +0,01 1,35 лв. +0.00
България eu 2,55 лв. +0.00 2,47 лв. -0,01 0,97 лв. +0.00
Хърватия eu 2,75 лв. +0,01 2,75 лв. +0.00 1,83 лв. +0.00
Кипър eu 2,72 лв. +0.00 2,89 лв. +0.00
Чехия eu 3,06 лв. +0,01 2,79 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Дания eu 3,73 лв. +0.00 3,27 лв. +0.00
Естония eu 3,36 лв. +0.00 3,14 лв. +0,01 1,40 лв. +0.00
Финландия eu 3,75 лв. +0.00 3,68 лв. +0,01
Франция eu 3,66 лв. +0,01 3,41 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Грузия 2,00 лв. +0.00 2,60 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Германия eu 3,60 лв. +0.00 3,34 лв. +0.00 2,12 лв. +0.00
Гърция eu 3,66 лв. +0.00 3,19 лв. +0.00 1,82 лв. +0.00
Унгария eu 3,03 лв. +0,01 3,02 лв. +0.00 1,83 лв. +0.00
Исландия 3,99 лв. +0.00 4,03 лв. +0,01
Ирландия eu 3,13 лв. +0,01 3,08 лв. +0.00 1,74 лв. +0.00
Италия eu 3,60 лв. +0,01 3,42 лв. +0,01 1,55 лв. +0.00
Косово 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Латвия eu 3,18 лв. +0.00 2,97 лв. +0.00 1,52 лв. +0.00
Литва eu 2,94 лв. +0,01 2,84 лв. +0.00 1,12 лв. +0.00
Люксембург eu 3,07 лв. +0,01 2,93 лв. +0,01 1,42 лв. +0.00
Северна Македония 2,57 лв. +0.00 2,52 лв. +0.00 1,60 лв. +0.00
Малта eu 2,63 лв. +0.00 2,37 лв. +0.00
Молдова 2,41 лв. +0,01 2,07 лв. +0.00 1,56 лв. +0,01
Черна гора 3,03 лв. +0.00 2,89 лв. +0.00 1,66 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,69 лв. +0.00 3,23 лв. +0.00 1,83 лв. +0.00
Норвегия 3,90 лв. +0,01 3,46 лв. +0.00 2,46 лв. +0.00
Полша eu 2,80 лв. +0.00 2,81 лв. +0.00 1,30 лв. +0.00
Португалия eu 3,30 лв. +0.00 2,97 лв. +0.00 1,70 лв. +0.00
Румъния eu 2,56 лв. +0.00 2,71 лв. +0.00 1,42 лв. +0.00
Русия 1,22 лв. +0.00 1,39 лв. +0.00 0,49 лв. +0.00
Сърбия 2,92 лв. +0,01 3,14 лв. +0.00 1,69 лв. +0.00
Словакия eu 3,06 лв. +0.00 2,92 лв. +0.00 1,46 лв. +0,01
Словения eu 2,68 лв. +0.00 2,86 лв. +0,01 1,79 лв. +0,01
Испания eu 3,13 лв. +0.00 2,93 лв. +0.00 1,89 лв. +0.00
Швеция eu 3,44 лв. +0.00 3,86 лв. +0.00 2,29 лв. +0,01
Швейцария 3,63 лв. +0.00 3,91 лв. +0.00 2,23 лв. +0.00
Турция 1,95 лв. +0.00 1,90 лв. +0.00 1,07 лв. +0.00
САЩ 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Украйна 2,30 лв. +0.00 2,33 лв. +0.00 1,14 лв. +0.00
Великобритания eu 3,28 лв. +0.00 3,82 лв. +0.00 1,73 лв. +0.00