Класация по области за 28 март 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Lower Silesia

-4,38¢

-6,62¢

0,10¢

-10,907

2 =

Łódź

-1,72¢

-6,25¢

0,00¢

-7,973

3 =

Silesia

-3,85¢

-3,23¢

0,00¢

-7,090

4 =

Pomerania

-1,92¢

-3,99¢

0,01¢

-5,903

5 =

Lubusz

0,09¢

-4,79¢

0,08¢

-4,622

6 +1

Upper Silesia

-0,86¢

-2,18¢

0,00¢

-3,032

7 -1

Greater Poland

-0,49¢

-1,60¢

0,00¢

-2,091

8 =

Holy Cross

-1,98¢

1,36¢

0,00¢

-0,621

9 =

Warmia-Masuria

1,12¢

-0,69¢

-0,05¢

0,377

10 =

Podlaskie

2,66¢

-1,73¢

0,00¢

0,931

11 =
Lublin
3,89¢
-1,56¢
0,00¢
2,337
12 =
Kuyavia-Pomerania
1,14¢
2,33¢
0,00¢
3,473
13 =
Mazovia
1,36¢
3,43¢
0,00¢
4,791
14 =
Lesser Poland
-0,12¢
5,32¢
0,00¢
5,196
15 =
West Pomerania
6,80¢
4,52¢
0,01¢
11,328
16 =
Subcarpathia
6,77¢
8,39¢
0,00¢
15,164

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.