Класация по области за 29 март 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Lower Silesia

-4,66¢

-6,48¢

0,12¢

-11,024

2 =

Łódź

-2,60¢

-6,10¢

0,00¢

-8,703

3 =

Silesia

-3,91¢

-3,32¢

0,00¢

-7,232

4 =

Pomerania

-2,12¢

-3,95¢

0,01¢

-6,062

5 =

Lubusz

-0,77¢

-4,59¢

0,09¢

-5,269

6 =

Upper Silesia

-0,83¢

-1,90¢

0,00¢

-2,729

7 =

Greater Poland

-0,73¢

-1,77¢

0,00¢

-2,492

8 +2

Podlaskie

1,31¢

-2,52¢

0,00¢

-1,202

9 -1

Holy Cross

-2,07¢

1,00¢

0,00¢

-1,063

10 -1

Warmia-Masuria

1,42¢

-1,04¢

-0,05¢

0,328

11 =
Lublin
2,51¢
-1,72¢
0,00¢
0,796
12 =
Kuyavia-Pomerania
0,57¢
2,26¢
0,00¢
2,824
13 =
Mazovia
0,49¢
3,46¢
0,00¢
3,948
14 =
Lesser Poland
-0,45¢
4,80¢
0,00¢
4,355
15 =
West Pomerania
7,29¢
5,07¢
0,01¢
12,363
16 =
Subcarpathia
6,38¢
8,45¢
0,00¢
14,832

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.