Класация по области за 27 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Silesia

-6,36¢

-6,96¢

0,00¢

-13,319

2 =

Łódź

-4,16¢

-7,68¢

0,00¢

-11,836

3 =

Pomerania

-2,85¢

-5,18¢

0,01¢

-8,019

4 =

Lower Silesia

-3,01¢

-4,93¢

0,11¢

-7,835

5 =

Lubusz

-0,16¢

-4,13¢

0,01¢

-4,280

6 =

Greater Poland

-0,77¢

-2,56¢

0,00¢

-3,325

7 =

Lublin

-0,04¢

-0,59¢

0,00¢

-0,634

8 =

Holy Cross

-1,34¢

4,06¢

0,00¢

2,728

9 =

Podlaskie

0,71¢

3,37¢

0,00¢

4,082

10 =

Warmia-Masuria

-0,08¢

4,54¢

-0,05¢

4,413

11 =
Mazovia
1,92¢
3,86¢
0,00¢
5,778
12 =
Upper Silesia
0,96¢
5,33¢
0,00¢
6,288
13 =
Kuyavia-Pomerania
2,01¢
4,32¢
0,00¢
6,325
14 =
Lesser Poland
1,03¢
6,69¢
0,00¢
7,728
15 +1
West Pomerania
3,33¢
4,98¢
0,01¢
8,318
16 -1
Subcarpathia
2,71¢
6,12¢
0,00¢
8,828

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.