Класация по области за 26 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Silesia

-6,23¢

-7,01¢

0,00¢

-13,243

2 =

Łódź

-3,68¢

-7,49¢

0,00¢

-11,167

3 =

Pomerania

-2,68¢

-5,18¢

0,01¢

-7,848

4 =

Lower Silesia

-2,03¢

-4,74¢

0,11¢

-6,657

5 =

Lubusz

0,19¢

-4,06¢

0,03¢

-3,837

6 =

Greater Poland

-0,35¢

-2,96¢

0,00¢

-3,307

7 =

Lublin

0,36¢

-0,81¢

0,00¢

-0,449

8 =

Holy Cross

-0,89¢

4,27¢

0,00¢

3,383

9 =

Podlaskie

1,15¢

3,25¢

0,00¢

4,400

10 =

Warmia-Masuria

0,37¢

4,36¢

-0,05¢

4,675

11 =
Mazovia
2,06¢
3,50¢
0,00¢
5,561
12 =
Upper Silesia
1,45¢
5,05¢
0,00¢
6,502
13 =
Kuyavia-Pomerania
2,91¢
4,17¢
0,00¢
7,081
14 +1
Lesser Poland
1,51¢
6,64¢
0,00¢
8,149
15 +1
Subcarpathia
2,71¢
5,53¢
0,00¢
8,241
16 -2
West Pomerania
3,58¢
4,68¢
0,01¢
8,261

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.