Класация по области за 28 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Silesia

-5,97¢

-7,26¢

0,00¢

-13,230

2 =

Łódź

-2,91¢

-7,92¢

0,00¢

-10,836

3 =

Pomerania

-2,35¢

-5,35¢

0,01¢

-7,701

4 =

Lower Silesia

-2,38¢

-5,11¢

0,11¢

-7,377

5 =

Lubusz

0,48¢

-4,40¢

0,01¢

-3,901

6 =

Greater Poland

-0,32¢

-2,97¢

0,00¢

-3,299

7 =

Lublin

0,64¢

-0,67¢

0,00¢

-0,025

8 =

Holy Cross

-0,64¢

4,03¢

0,00¢

3,391

9 =

Podlaskie

1,26¢

3,14¢

0,00¢

4,393

10 =

Warmia-Masuria

0,64¢

4,83¢

-0,05¢

5,410

11 =
Mazovia
2,49¢
3,35¢
0,00¢
5,839
12 =
Upper Silesia
1,54¢
5,09¢
0,00¢
6,633
13 =
Kuyavia-Pomerania
2,64¢
4,05¢
0,00¢
6,687
14 =
Lesser Poland
1,45¢
6,39¢
0,00¢
7,841
15 =
West Pomerania
3,81¢
5,26¢
0,01¢
9,078
16 =
Subcarpathia
3,20¢
6,45¢
0,00¢
9,648

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.