Класация по области за 25 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Silesia

-5,90¢

-6,38¢

0,00¢

-12,284

2 =

Łódź

-3,40¢

-7,38¢

0,00¢

-10,779

3 =

Pomerania

-2,25¢

-4,40¢

0,01¢

-6,647

4 =

Lower Silesia

-1,61¢

-4,57¢

0,11¢

-6,078

5 +1

Lubusz

0,38¢

-3,85¢

0,03¢

-3,432

6 -1

Greater Poland

-0,19¢

-2,71¢

0,00¢

-2,903

7 =

Lublin

0,38¢

-0,66¢

0,00¢

-0,278

8 =

Holy Cross

-0,75¢

4,46¢

0,00¢

3,708

9 =

Podlaskie

1,09¢

3,69¢

0,00¢

4,784

10 =

Warmia-Masuria

0,37¢

4,62¢

-0,05¢

4,944

11 +1
Mazovia
2,17¢
3,54¢
0,00¢
5,715
12 -1
Upper Silesia
1,61¢
5,16¢
0,00¢
6,769
13 +1
Kuyavia-Pomerania
3,17¢
4,04¢
0,00¢
7,208
14 -1
West Pomerania
3,63¢
4,53¢
0,01¢
8,163
15 =
Lesser Poland
1,73¢
7,21¢
0,00¢
8,940
16 =
Subcarpathia
3,91¢
5,76¢
0,00¢
9,678

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.