Класация по области за 21 юли 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Łódź

-4,07¢

-4,77¢

0,00¢

-8,842

2 =

Silesia

-2,60¢

-3,44¢

0,00¢

-6,039

3 =

Pomerania

-1,40¢

-1,67¢

0,00¢

-3,066

4 =

Lower Silesia

0,34¢

-2,33¢

0,04¢

-1,956

5 +1

Holy Cross

-0,34¢

-1,16¢

0,00¢

-1,499

6 -1

Podlaskie

-0,25¢

-0,85¢

0,00¢

-1,098

7 =

Lubusz

0,84¢

0,48¢

-0,11¢

1,220

8 +1

Mazovia

0,83¢

1,48¢

0,00¢

2,308

9 +1

Subcarpathia

1,62¢

0,74¢

0,00¢

2,355

10 -2

Greater Poland

0,61¢

1,89¢

0,00¢

2,494

11 =
Lublin
2,81¢
-0,27¢
0,02¢
2,552
12 =
Lesser Poland
0,84¢
2,06¢
0,02¢
2,931
13 =
Warmia-Masuria
1,37¢
2,87¢
0,00¢
4,236
14 +1
Kuyavia-Pomerania
2,56¢
2,46¢
0,01¢
5,032
15 -1
Upper Silesia
2,98¢
2,15¢
0,00¢
5,122
16 =
West Pomerania
2,31¢
3,65¢
0,07¢
6,033

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.