Класация по области за 20 юли 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Łódź

-4,10¢

-4,86¢

0,00¢

-8,960

2 =

Silesia

-2,69¢

-3,40¢

0,00¢

-6,093

3 =

Pomerania

-1,34¢

-1,55¢

0,00¢

-2,887

4 =

Lower Silesia

-0,02¢

-2,18¢

0,04¢

-2,156

5 =

Podlaskie

-0,23¢

-0,77¢

0,00¢

-1,005

6 =

Holy Cross

0,43¢

-1,13¢

0,00¢

-0,702

7 =

Lubusz

0,90¢

0,91¢

-0,11¢

1,703

8 =

Greater Poland

0,19¢

1,90¢

0,00¢

2,092

9 =

Mazovia

0,87¢

1,51¢

0,00¢

2,381

10 +1

Subcarpathia

1,61¢

0,83¢

0,00¢

2,447

11 -1
Lublin
2,76¢
-0,21¢
0,02¢
2,558
12 =
Lesser Poland
0,52¢
2,08¢
0,02¢
2,624
13 =
Warmia-Masuria
1,31¢
2,99¢
0,00¢
4,294
14 +1
Upper Silesia
2,94¢
2,27¢
0,00¢
5,210
15 -1
Kuyavia-Pomerania
2,61¢
2,68¢
0,01¢
5,306
16 =
West Pomerania
2,25¢
3,80¢
0,07¢
6,122

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.