Класация по области за 22 юли 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Łódź

-4,06¢

-4,95¢

0,00¢

-9,003

2 =

Silesia

-2,57¢

-3,67¢

0,00¢

-6,243

3 =

Pomerania

-1,49¢

-1,97¢

0,00¢

-3,461

4 =

Lower Silesia

0,96¢

-2,45¢

0,02¢

-1,465

5 =

Holy Cross

-0,33¢

-1,08¢

0,00¢

-1,411

6 =

Podlaskie

-0,28¢

-0,80¢

0,00¢

-1,070

7 =

Lubusz

0,69¢

0,28¢

-0,05¢

0,926

8 +2

Greater Poland

0,26¢

1,79¢

0,00¢

2,050

9 -1

Mazovia

0,81¢

1,37¢

0,00¢

2,187

10 -1

Subcarpathia

1,67¢

0,77¢

0,00¢

2,431

11 =
Lublin
2,69¢
-0,19¢
0,01¢
2,507
12 =
Lesser Poland
1,00¢
2,06¢
0,02¢
3,076
13 =
Warmia-Masuria
1,41¢
2,87¢
0,00¢
4,279
14 =
Kuyavia-Pomerania
2,64¢
2,46¢
0,01¢
5,105
15 =
Upper Silesia
3,79¢
1,80¢
0,00¢
5,591
16 =
West Pomerania
2,37¢
3,40¢
0,05¢
5,826

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.