Класация по области за 26 юни 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Łódź

-3,13¢

-4,26¢

0,00¢

-7,384

2 =

Lower Silesia

-1,07¢

-3,37¢

0,08¢

-4,365

3 =

Silesia

-1,76¢

-1,97¢

0,00¢

-3,728

4 =

Pomerania

-1,80¢

-0,85¢

0,00¢

-2,659

5 +2

Podlaskie

-0,14¢

-0,66¢

0,00¢

-0,794

6 -1

Greater Poland

-1,31¢

0,71¢

0,00¢

-0,608

7 -1

Lubusz

0,46¢

-0,65¢

-0,04¢

-0,227

8 =

Lublin

0,73¢

-0,78¢

0,00¢

-0,049

9 +1

Holy Cross

0,12¢

0,38¢

0,02¢

0,514

10 -1

Mazovia

-0,24¢

0,85¢

0,00¢

0,606

11 =
Warmia-Masuria
0,48¢
1,35¢
0,00¢
1,825
12 +3
Lesser Poland
-0,06¢
2,59¢
0,00¢
2,527
13 =
West Pomerania
0,74¢
1,88¢
0,02¢
2,646
14 -2
Subcarpathia
2,03¢
0,66¢
0,00¢
2,688
15 +1
Kuyavia-Pomerania
1,71¢
1,52¢
0,00¢
3,231
16 -2
Upper Silesia
2,50¢
0,89¢
0,00¢
3,394

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.