Класация по области за 27 юни 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Łódź

-3,54¢

-4,80¢

0,00¢

-8,344

2 =

Lower Silesia

-1,49¢

-3,58¢

0,08¢

-4,989

3 =

Silesia

-2,16¢

-2,43¢

0,00¢

-4,594

4 =

Pomerania

-1,83¢

-1,48¢

0,00¢

-3,311

5 =

Podlaskie

-0,57¢

-1,15¢

0,00¢

-1,720

6 =

Greater Poland

-1,61¢

0,31¢

0,00¢

-1,301

7 =

Lubusz

-0,09¢

-0,88¢

-0,04¢

-1,003

8 =

Lublin

0,37¢

-1,33¢

0,00¢

-0,960

9 =

Holy Cross

-0,26¢

-0,15¢

0,02¢

-0,399

10 =

Mazovia

-0,46¢

0,64¢

0,00¢

0,180

11 =
Warmia-Masuria
0,12¢
1,12¢
0,00¢
1,243
12 =
Lesser Poland
-0,75¢
2,36¢
0,00¢
1,611
13 +1
Subcarpathia
1,40¢
0,30¢
0,00¢
1,705
14 -1
West Pomerania
0,44¢
1,60¢
0,02¢
2,060
15 +1
Upper Silesia
2,18¢
0,66¢
0,00¢
2,840
16 -1
Kuyavia-Pomerania
1,62¢
1,44¢
0,00¢
3,055

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.