Класация по области за 25 юни 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Łódź

-2,64¢

-3,29¢

0,00¢

-5,934

2 =

Lower Silesia

-0,30¢

-2,89¢

0,08¢

-3,110

3 =

Silesia

-1,32¢

-1,44¢

0,00¢

-2,762

4 =

Pomerania

-0,93¢

-0,34¢

0,00¢

-1,267

5 =

Greater Poland

-0,77¢

0,90¢

0,00¢

0,130

6 =

Lubusz

0,76¢

-0,37¢

-0,04¢

0,350

7 =

Podlaskie

0,20¢

0,20¢

0,00¢

0,399

8 =

Lublin

0,90¢

-0,44¢

0,00¢

0,459

9 =

Mazovia

0,11¢

1,19¢

0,00¢

1,309

10 =

Holy Cross

0,34¢

1,21¢

0,02¢

1,560

11 =
Warmia-Masuria
0,61¢
1,63¢
0,00¢
2,246
12 +1
Subcarpathia
1,62¢
0,92¢
0,00¢
2,541
13 +3
West Pomerania
1,01¢
2,22¢
0,02¢
3,251
14 =
Upper Silesia
2,70¢
0,69¢
0,00¢
3,390
15 =
Lesser Poland
0,43¢
3,12¢
0,00¢
3,546
16 -4
Kuyavia-Pomerania
1,94¢
1,88¢
0,00¢
3,819

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.