Класация по области за 18 юни 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Łódź

-2,62¢

-2,11¢

0,00¢

-4,724

2 =

Silesia

-2,01¢

-2,20¢

0,00¢

-4,203

3 +1

Lower Silesia

-0,40¢

-2,21¢

0,08¢

-2,531

4 -1

Greater Poland

-1,33¢

-0,35¢

0,00¢

-1,679

5 =

Pomerania

-1,75¢

0,26¢

0,00¢

-1,490

6 =

Podlaskie

-0,58¢

-0,38¢

0,00¢

-0,958

7 +1

Mazovia

-0,74¢

0,45¢

0,00¢

-0,296

8 -1

Lubusz

0,23¢

-0,36¢

-0,05¢

-0,184

9 =

Holy Cross

-0,22¢

0,65¢

0,00¢

0,425

10 =

Warmia-Masuria

-0,19¢

0,94¢

0,00¢

0,752

11 =
Lublin
0,32¢
0,68¢
0,00¢
0,994
12 =
Kuyavia-Pomerania
0,88¢
0,69¢
0,00¢
1,563
13 +1
Upper Silesia
0,96¢
0,88¢
0,00¢
1,839
14 -1
Lesser Poland
0,53¢
1,89¢
0,00¢
2,424
15 +1
Subcarpathia
2,35¢
0,97¢
0,00¢
3,326
16 -1
West Pomerania
1,98¢
1,52¢
0,01¢
3,510

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.