Класация по области за 17 юни 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Łódź

-2,60¢

-2,03¢

0,00¢

-4,629

2 =

Silesia

-2,01¢

-1,97¢

0,00¢

-3,981

3 +1

Greater Poland

-1,73¢

-0,38¢

0,00¢

-2,105

4 -1

Lower Silesia

-0,16¢

-1,96¢

0,08¢

-2,045

5 =

Pomerania

-1,40¢

0,57¢

0,00¢

-0,834

6 =

Podlaskie

-0,49¢

-0,12¢

0,00¢

-0,611

7 =

Lubusz

0,44¢

-0,58¢

-0,05¢

-0,200

8 =

Mazovia

-0,45¢

0,66¢

0,00¢

0,206

9 =

Holy Cross

-0,09¢

0,84¢

0,00¢

0,749

10 =

Warmia-Masuria

-0,12¢

1,00¢

0,00¢

0,878

11 =
Lublin
0,58¢
0,94¢
0,00¢
1,524
12 =
Kuyavia-Pomerania
0,95¢
0,99¢
0,00¢
1,945
13 +1
Lesser Poland
0,64¢
2,03¢
0,00¢
2,666
14 +1
Upper Silesia
2,03¢
1,24¢
0,00¢
3,263
15 -2
West Pomerania
1,51¢
1,83¢
0,01¢
3,354
16 =
Subcarpathia
2,38¢
1,06¢
0,00¢
3,437

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.