Класация по области за 19 юни 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Łódź

-2,37¢

-3,00¢

0,00¢

-5,374

2 =

Silesia

-1,36¢

-2,61¢

0,00¢

-3,973

3 =

Lower Silesia

-0,05¢

-2,99¢

0,08¢

-2,960

4 +1

Pomerania

-1,15¢

-0,55¢

0,00¢

-1,693

5 -1

Greater Poland

-0,50¢

-0,85¢

0,00¢

-1,344

6 =

Podlaskie

0,04¢

-0,96¢

0,00¢

-0,914

7 =

Mazovia

-0,37¢

-0,24¢

0,00¢

-0,617

8 =

Lubusz

0,94¢

-0,99¢

-0,05¢

-0,107

9 =

Holy Cross

0,42¢

0,13¢

0,00¢

0,548

10 =

Warmia-Masuria

0,45¢

0,21¢

0,00¢

0,654

11 =
Lublin
1,15¢
-0,30¢
0,00¢
0,843
12 =
Kuyavia-Pomerania
1,57¢
-0,03¢
0,00¢
1,542
13 =
Upper Silesia
1,54¢
0,19¢
0,00¢
1,734
14 =
Lesser Poland
0,96¢
1,50¢
0,00¢
2,455
15 +1
West Pomerania
2,10¢
0,98¢
0,01¢
3,089
16 -1
Subcarpathia
2,84¢
0,40¢
0,00¢
3,232

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.