Класация по области

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Łódź

-3,65¢

-2,29¢

0,00¢

-5,947

2 =

Silesia

-1,91¢

-2,42¢

0,00¢

-4,329

3 +1

Pomerania

-0,65¢

-0,72¢

0,00¢

-1,365

4 -1

Holy Cross

-0,72¢

-0,54¢

0,00¢

-1,267

5 =

Greater Poland

-0,89¢

-0,10¢

0,00¢

-0,983

6 =

Lower Silesia

-0,00¢

-0,37¢

0,08¢

-0,290

7 =

Kuyavia-Pomerania

0,10¢

-0,06¢

0,00¢

0,042

8 =

Podlaskie

0,84¢

-0,27¢

0,00¢

0,570

9 +2

Subcarpathia

1,28¢

0,15¢

0,00¢

1,430

10 =

Upper Silesia

1,46¢

0,04¢

0,00¢

1,506

11 -2
Mazovia
0,80¢
0,78¢
0,00¢
1,587
12 =
Warmia-Masuria
1,14¢
0,58¢
-0,05¢
1,664
13 =
Lublin
2,07¢
-0,10¢
0,00¢
1,964
14 +1
Lesser Poland
1,27¢
1,71¢
0,00¢
2,981
15 -1
Lubusz
0,25¢
3,12¢
-0,09¢
3,275
16 =
West Pomerania
1,80¢
1,46¢
0,04¢
3,299

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.