Класация по области

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +5

Holy Cross

377,26¢

417,41¢

0,00¢

794,670

2 =

Lubusz

388,76¢

417,08¢

3,49¢

809,329

3 +9

Lesser Poland

393,80¢

433,08¢

0,00¢

826,883

4 +10

Warmia-Masuria

408,48¢

438,56¢

-0,05¢

846,984

5 +2

Lublin

411,55¢

435,82¢

0,00¢

847,370

6 -3

Subcarpathia

415,96¢

434,52¢

7,17¢

857,645

7 -6

Łódź

432,28¢

433,15¢

0,00¢

865,426

8 -3

Silesia

426,95¢

441,79¢

0,63¢

869,370

9 -5

Greater Poland

427,94¢

449,82¢

0,17¢

877,927

10 -2

Kuyavia-Pomerania

433,91¢

449,05¢

-0,14¢

882,822

11 +2
Upper Silesia
437,26¢
450,91¢
0,00¢
888,171
12 +3
Mazovia
440,07¢
453,45¢
0,00¢
893,518
13 -4
Podlaskie
411,37¢
484,87¢
0,00¢
896,230
14 +2
West Pomerania
436,41¢
468,22¢
0,24¢
904,870
15 -4
Lower Silesia
460,87¢
474,08¢
5,54¢
940,491
16 -6
Pomerania
475,66¢
471,73¢
0,01¢
947,395

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.