Класация по области

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Silesia

-5,99¢

-6,38¢

0,00¢

-12,373

2 =

Łódź

-3,53¢

-6,37¢

0,00¢

-9,907

3 =

Holy Cross

-4,46¢

-2,22¢

0,00¢

-6,681

4 =

Lubusz

-3,42¢

-1,59¢

-0,05¢

-5,068

5 =

Lesser Poland

-2,06¢

-0,95¢

0,00¢

-3,017

6 +1

Greater Poland

-1,18¢

-0,69¢

0,17¢

-1,697

7 -1

Pomerania

-0,66¢

-0,70¢

0,01¢

-1,350

8 =

Lublin

-1,09¢

0,00¢

0,00¢

-1,089

9 =

Podlaskie

0,51¢

1,58¢

0,00¢

2,091

10 =

Warmia-Masuria

1,80¢

1,65¢

-0,05¢

3,393

11 =
Upper Silesia
2,05¢
2,23¢
0,00¢
4,286
12 =
Subcarpathia
1,68¢
3,36¢
0,00¢
5,034
13 =
Mazovia
3,03¢
3,85¢
0,00¢
6,876
14 =
Kuyavia-Pomerania
4,52¢
3,76¢
-0,14¢
8,146
15 =
Lower Silesia
6,52¢
3,15¢
0,10¢
9,773
16 =
West Pomerania
6,81¢
7,84¢
0,01¢
14,657

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.