Класация по области

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +5

Subcarpathia

104,44¢

114,98¢

1,25¢

220,660

2 +7

Lublin

100,77¢

132,07¢

0,01¢

232,843

3 +7

Holy Cross

80,42¢

161,33¢

-0,06¢

241,681

4 +4

Greater Poland

122,24¢

144,81¢

0,71¢

267,761

5 +10

Lesser Poland

130,30¢

143,01¢

0,02¢

273,327

6 -3

Warmia-Masuria

135,48¢

146,66¢

-0,85¢

281,281

7 -3

Silesia

137,62¢

154,78¢

1,91¢

294,310

8 -7

Łódź

150,64¢

153,06¢

0,72¢

304,428

9 +7

Kuyavia-Pomerania

167,65¢

149,49¢

-0,10¢

317,043

10 +4

West Pomerania

128,34¢

192,05¢

2,49¢

322,883

11 +2
Lubusz
124,85¢
200,84¢
2,99¢
328,676
12 -5
Upper Silesia
117,46¢
244,85¢
0,27¢
362,567
13 -11
Pomerania
183,03¢
193,90¢
0,00¢
376,925
14 -2
Mazovia
191,75¢
213,12¢
-0,09¢
404,783
15 -10
Podlaskie
208,19¢
212,56¢
0,06¢
420,807
16 -5
Lower Silesia
191,27¢
260,11¢
7,49¢
458,862

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.