Класация по области

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Silesia

-2,50¢

-5,52¢

0,00¢

-8,018

2 =

Łódź

-2,07¢

-5,20¢

0,00¢

-7,269

3 =

Pomerania

-2,13¢

-1,94¢

0,01¢

-4,061

4 =

Warmia-Masuria

-0,39¢

-1,02¢

-0,05¢

-1,468

5 =

Greater Poland

-0,22¢

-1,27¢

0,13¢

-1,351

6 =

Lower Silesia

-0,29¢

-0,63¢

-0,02¢

-0,932

7 =

Holy Cross

-0,47¢

0,01¢

0,00¢

-0,468

8 =

Podlaskie

1,36¢

-1,26¢

0,00¢

0,099

9 =

Lublin

0,25¢

0,21¢

0,00¢

0,463

10 =

Kuyavia-Pomerania

1,03¢

0,08¢

0,08¢

1,185

11 =
Lesser Poland
0,46¢
0,85¢
0,00¢
1,305
12 =
Upper Silesia
1,38¢
0,97¢
0,00¢
2,349
13 =
Subcarpathia
1,08¢
1,49¢
0,00¢
2,567
14 +1
Mazovia
-0,06¢
2,98¢
0,00¢
2,924
15 -1
Lubusz
1,35¢
1,73¢
-0,11¢
2,975
16 =
West Pomerania
2,30¢
4,12¢
0,27¢
6,687

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.