Ranking według prowincji

Ocena oparta na cenach paliw na wszystkich stacjach paliw w Polska

Ranking Prowincja Bezołowiowa Diesel LPG Wspólny wynik

1 +5

Podkarpackie

104,44¢

114,98¢

1,25¢

220,660

2 +7

Lubelskie

100,77¢

132,07¢

0,01¢

232,843

3 +7

Świętokrzyskie

80,42¢

161,33¢

-0,06¢

241,681

4 +4

Wielkopolskie

122,24¢

144,81¢

0,71¢

267,761

5 +10

Małopolskie

130,30¢

143,01¢

0,02¢

273,327

6 -3

Warmińsko-mazurskie

135,48¢

146,66¢

-0,85¢

281,281

7 -3

Śląskie

137,62¢

154,78¢

1,91¢

294,310

8 -7

Łódzkie

150,64¢

153,06¢

0,72¢

304,428

9 +7

Kujawsko-pomorskie

167,65¢

149,49¢

-0,10¢

317,043

10 +4

Zachodniopomorskie

128,34¢

192,05¢

2,49¢

322,883

11 +2
Lubuskie
124,85¢
200,84¢
2,99¢
328,676
12 -5
Opolskie
117,46¢
244,85¢
0,27¢
362,567
13 -11
Pomorskie
183,03¢
193,90¢
0,00¢
376,925
14 -2
Mazowieckie
191,75¢
213,12¢
-0,09¢
404,783
15 -10
Podlaskie
208,19¢
212,56¢
0,06¢
420,807
16 -5
Dolnośląskie
191,27¢
260,11¢
7,49¢
458,862

  1. Wszystkie stacje benzynowe są uwzględnione (nawet te z przybliżonymi cenami)
  2. Uwzględniono tylko główne paliwa - bezołowiową 95, olej napędowy i LPG
  3. Wykorzystywana jest różnica między średnią ceną dla kraju a paliwem na danej stacji benzynowej. Różnice są sumowane dla każdej prowincji i dzielone przez liczbę stacji benzynowych. W ten sposób różnica między średnią dla całego kraju a średnią dla danego województwa liczona jest.
  4. Całkowity wynik jest sumą różnic w cenie każdego paliwa. Ranking jest oparty na wspólnym wyniku dla każdej prowincji.
  5. Ranking jest przeliczany co godzinę! Jeśli zauważysz błędne ceny, podaj nam bardziej aktualne ceny, a sprawisz, że ranking będzie jeszcze dokładniejszy.