Класация по области за 14 юни 2024г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Łódź

-3,08¢

-6,26¢

-0,08¢

-9,422

2 +2

Lublin

-0,27¢

0,29¢

-1,79¢

-1,779

3 =

Holy Cross

-0,80¢

-0,07¢

-0,66¢

-1,527

4 -2

Warmia-Masuria

0,08¢

-0,57¢

-0,93¢

-1,422

5 =

Subcarpathia

0,33¢

-0,01¢

-1,52¢

-1,195

6 =

Podlaskie

-1,23¢

-0,25¢

0,49¢

-0,993

7 =

Silesia

0,64¢

-0,49¢

-0,13¢

0,021

8 =

Pomerania

-0,16¢

-0,43¢

0,82¢

0,220

9 +2

Lesser Poland

0,95¢

0,88¢

-0,51¢

1,318

10 -1

Greater Poland

0,61¢

0,65¢

0,34¢

1,596

11 -1
Mazovia
1,63¢
0,64¢
-0,49¢
1,785
12 =
Lubusz
2,50¢
-0,17¢
0,02¢
2,350
13 +3
Lower Silesia
1,11¢
3,07¢
0,07¢
4,250
14 -1
Upper Silesia
1,54¢
1,66¢
1,17¢
4,365
15 -1
Kuyavia-Pomerania
2,76¢
2,57¢
-0,96¢
4,376
16 -1
West Pomerania
1,02¢
2,99¢
0,37¢
4,388

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.