Класация по области за 13 юни 2024г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Łódź

-3,15¢

-5,93¢

-0,08¢

-9,170

2 =

Warmia-Masuria

0,04¢

-0,31¢

-0,93¢

-1,198

3 =

Holy Cross

-0,70¢

0,18¢

-0,66¢

-1,181

4 +2

Lublin

0,20¢

0,91¢

-1,79¢

-0,682

5 -1

Subcarpathia

0,66¢

0,58¢

-1,52¢

-0,273

6 -1

Podlaskie

-0,93¢

0,24¢

0,49¢

-0,201

7 +1

Silesia

0,43¢

-0,27¢

-0,13¢

0,035

8 -1

Pomerania

-0,27¢

-0,21¢

0,82¢

0,342

9 =

Greater Poland

0,43¢

0,93¢

0,34¢

1,695

10 =

Mazovia

1,44¢

0,97¢

-0,49¢

1,922

11 =
Lesser Poland
1,06¢
1,76¢
-0,51¢
2,314
12 =
Lubusz
2,41¢
0,27¢
0,02¢
2,694
13 +1
Upper Silesia
1,67¢
1,77¢
1,17¢
4,614
14 -1
Kuyavia-Pomerania
2,72¢
2,88¢
-0,96¢
4,633
15 =
West Pomerania
1,36¢
3,06¢
0,37¢
4,788
16 =
Lower Silesia
1,29¢
3,86¢
0,07¢
5,222

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.