Класация по области за 23 юни 2022г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Pomerania

-2,74¢

-1,58¢

0,04¢

-4,277

2 +3

Greater Poland

-1,98¢

-1,09¢

0,17¢

-2,900

3 =

Silesia

-1,18¢

-1,64¢

-0,01¢

-2,840

4 =

Łódź

-1,45¢

-1,34¢

0,00¢

-2,797

5 -3

Holy Cross

-2,15¢

-0,17¢

0,00¢

-2,324

6 +2

Lesser Poland

-0,64¢

-0,53¢

0,19¢

-0,977

7 -1

Warmia-Masuria

-0,85¢

-0,02¢

-0,05¢

-0,923

8 -1

Kuyavia-Pomerania

2,33¢

-2,23¢

-0,10¢

-0,010

9 +1

Subcarpathia

1,33¢

-0,12¢

-0,05¢

1,161

10 -1

Mazovia

0,85¢

0,67¢

-0,06¢

1,463

11 =
Upper Silesia
0,91¢
2,08¢
0,47¢
3,466
12 =
Podlaskie
1,51¢
1,98¢
0,00¢
3,487
13 =
West Pomerania
0,56¢
1,95¢
1,98¢
4,489
14 =
Lublin
2,50¢
2,42¢
0,00¢
4,921
15 =
Lubusz
1,14¢
5,13¢
0,08¢
6,360
16 =
Lower Silesia
1,76¢
4,78¢
0,36¢
6,899

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.