Класация по области за 24 юни 2022г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Pomerania

-1,91¢

-2,34¢

0,04¢

-4,215

2 +2

Łódź

-1,32¢

-1,96¢

0,00¢

-3,284

3 =

Silesia

-1,11¢

-2,11¢

-0,01¢

-3,225

4 -2

Greater Poland

-1,70¢

-1,18¢

0,17¢

-2,715

5 =

Holy Cross

-1,67¢

-0,20¢

0,00¢

-1,875

6 =

Lesser Poland

-0,46¢

-0,70¢

0,19¢

-0,968

7 =

Warmia-Masuria

-0,57¢

0,03¢

-0,05¢

-0,592

8 =

Kuyavia-Pomerania

2,46¢

-2,27¢

-0,10¢

0,086

9 +1

Mazovia

1,00¢

0,04¢

-0,06¢

0,976

10 -1

Subcarpathia

1,78¢

-0,14¢

-0,05¢

1,596

11 +1
Podlaskie
1,74¢
1,86¢
0,00¢
3,599
12 +2
Lublin
2,87¢
1,63¢
0,00¢
4,497
13 -2
Upper Silesia
2,40¢
1,91¢
0,47¢
4,789
14 -1
West Pomerania
1,75¢
1,32¢
1,98¢
5,054
15 =
Lubusz
1,42¢
4,56¢
0,08¢
6,060
16 =
Lower Silesia
1,96¢
4,54¢
0,36¢
6,863

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.