Класация по области за 26 февруари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Silesia

-6,31¢

-6,66¢

0,00¢

-12,969

2 =

Łódź

-3,80¢

-6,90¢

0,00¢

-10,697

3 =

Holy Cross

-4,50¢

-2,31¢

0,00¢

-6,809

4 =

Lubusz

-3,73¢

-1,84¢

-0,05¢

-5,629

5 =

Lesser Poland

-2,44¢

-1,19¢

0,00¢

-3,632

6 =

Pomerania

-1,19¢

-1,31¢

0,01¢

-2,495

7 +1

Greater Poland

-1,21¢

-0,66¢

0,17¢

-1,696

8 -1

Lublin

-1,16¢

-0,30¢

0,00¢

-1,460

9 =

Podlaskie

0,28¢

1,32¢

0,00¢

1,593

10 =

Warmia-Masuria

0,95¢

1,25¢

-0,05¢

2,139

11 =
Upper Silesia
2,12¢
1,75¢
0,00¢
3,874
12 =
Subcarpathia
1,31¢
3,01¢
0,00¢
4,324
13 =
Mazovia
2,60¢
3,70¢
0,00¢
6,306
14 =
Kuyavia-Pomerania
4,15¢
3,69¢
-0,14¢
7,699
15 =
Lower Silesia
6,29¢
2,95¢
0,10¢
9,337
16 =
West Pomerania
6,85¢
7,85¢
0,01¢
14,712

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.