Класация по области за 25 февруари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Silesia

-5,63¢

-6,51¢

0,00¢

-12,135

2 =

Łódź

-3,63¢

-6,77¢

0,00¢

-10,396

3 =

Holy Cross

-3,70¢

-2,47¢

0,00¢

-6,168

4 =

Lubusz

-3,01¢

-1,49¢

-0,07¢

-4,562

5 =

Lesser Poland

-2,09¢

-1,27¢

0,00¢

-3,369

6 =

Pomerania

-1,05¢

-1,45¢

0,01¢

-2,494

7 +1

Lublin

-0,36¢

-0,66¢

0,00¢

-1,020

8 -1

Greater Poland

-0,54¢

-0,48¢

0,17¢

-0,859

9 =

Podlaskie

1,22¢

0,47¢

0,00¢

1,687

10 =

Warmia-Masuria

1,23¢

0,91¢

-0,05¢

2,082

11 =
Upper Silesia
2,19¢
1,75¢
0,00¢
3,941
12 =
Subcarpathia
1,69¢
2,75¢
0,00¢
4,442
13 =
Mazovia
3,21¢
3,74¢
0,00¢
6,947
14 =
Kuyavia-Pomerania
4,87¢
3,84¢
-0,14¢
8,565
15 =
Lower Silesia
6,78¢
2,92¢
0,10¢
9,794
16 =
West Pomerania
7,00¢
8,38¢
0,01¢
15,386

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.