Класация по области за 24 януари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Silesia

-7,57¢

-7,45¢

0,00¢

-15,019

2 =

Łódź

-4,39¢

-5,69¢

0,00¢

-10,076

3 =

Lubusz

-3,62¢

-1,74¢

-0,07¢

-5,429

4 =

Holy Cross

-3,07¢

-0,77¢

0,00¢

-3,843

5 =

Pomerania

-1,03¢

-1,35¢

0,01¢

-2,372

6 =

Lesser Poland

-1,48¢

-0,07¢

0,00¢

-1,559

7 =

Upper Silesia

-0,82¢

0,01¢

0,00¢

-0,810

8 =

Greater Poland

-0,92¢

0,10¢

0,17¢

-0,652

9 =

Lublin

-0,12¢

-0,01¢

0,00¢

-0,134

10 =

Podlaskie

0,21¢

1,82¢

-0,08¢

1,953

11 =
Warmia-Masuria
1,02¢
2,00¢
-0,05¢
2,964
12 =
Subcarpathia
0,98¢
3,89¢
0,00¢
4,872
13 =
Mazovia
2,01¢
4,29¢
0,00¢
6,292
14 =
Kuyavia-Pomerania
3,94¢
3,86¢
-0,14¢
7,657
15 =
Lower Silesia
5,39¢
2,99¢
0,12¢
8,493
16 =
West Pomerania
6,48¢
7,97¢
0,01¢
14,456

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.