Класация по области за 25 януари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Silesia

-7,34¢

-7,70¢

0,00¢

-15,045

2 =

Łódź

-4,27¢

-5,85¢

0,00¢

-10,124

3 =

Lubusz

-3,39¢

-2,03¢

-0,07¢

-5,491

4 =

Holy Cross

-2,99¢

-0,73¢

0,00¢

-3,719

5 =

Pomerania

-0,75¢

-1,80¢

0,01¢

-2,540

6 =

Lesser Poland

-1,53¢

-0,29¢

0,00¢

-1,820

7 =

Upper Silesia

-0,70¢

-0,15¢

0,00¢

-0,849

8 =

Greater Poland

-0,71¢

-0,05¢

0,17¢

-0,601

9 =

Lublin

0,36¢

0,10¢

0,00¢

0,461

10 =

Podlaskie

0,58¢

1,67¢

-0,08¢

2,171

11 =
Warmia-Masuria
1,20¢
1,73¢
-0,05¢
2,882
12 =
Subcarpathia
0,76¢
3,79¢
0,00¢
4,554
13 =
Mazovia
2,13¢
4,15¢
0,00¢
6,278
14 =
Kuyavia-Pomerania
4,08¢
3,58¢
-0,14¢
7,518
15 =
Lower Silesia
5,54¢
2,84¢
0,12¢
8,502
16 =
West Pomerania
6,51¢
7,85¢
0,01¢
14,361

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.