Класация по области за 30 ноември 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Silesia

-5,91¢

-8,55¢

-0,07¢

-14,524

2 =

Łódź

-4,35¢

-8,35¢

-0,06¢

-12,767

3 =

Lubusz

-3,19¢

-3,78¢

-0,05¢

-7,013

4 =

Holy Cross

-2,96¢

-1,80¢

-0,01¢

-4,772

5 =

Pomerania

0,07¢

-2,30¢

-0,02¢

-2,259

6 +1

Lesser Poland

-0,99¢

0,20¢

-0,01¢

-0,800

7 -1

Greater Poland

-0,68¢

-0,01¢

0,14¢

-0,549

8 =

Warmia-Masuria

0,20¢

-0,12¢

-0,07¢

0,005

9 +2

Upper Silesia

1,68¢

-0,68¢

-0,01¢

0,986

10 =

Podlaskie

1,21¢

-0,02¢

0,00¢

1,196

11 -2
Lublin
1,66¢
-0,43¢
-0,02¢
1,205
12 =
Subcarpathia
0,86¢
3,76¢
0,00¢
4,623
13 =
Mazovia
2,38¢
3,43¢
-0,04¢
5,776
14 =
Kuyavia-Pomerania
4,70¢
4,30¢
-0,16¢
8,843
15 =
Lower Silesia
6,11¢
3,99¢
0,45¢
10,542
16 =
West Pomerania
7,49¢
11,14¢
0,00¢
18,636

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.