Класация по области за 29 ноември 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Silesia

-6,26¢

-8,05¢

-0,07¢

-14,382

2 =

Łódź

-4,76¢

-7,78¢

-0,06¢

-12,605

3 =

Lubusz

-3,61¢

-2,98¢

-0,05¢

-6,644

4 =

Holy Cross

-3,42¢

-1,40¢

-0,01¢

-4,834

5 =

Pomerania

-0,31¢

-1,63¢

-0,02¢

-1,966

6 +1

Greater Poland

-1,28¢

0,56¢

0,14¢

-0,581

7 -1

Lesser Poland

-1,29¢

0,74¢

-0,01¢

-0,565

8 =

Warmia-Masuria

-0,28¢

0,51¢

-0,07¢

0,158

9 +2

Lublin

1,39¢

-0,22¢

-0,02¢

1,149

10 -1

Podlaskie

1,20¢

0,57¢

0,00¢

1,772

11 -1
Upper Silesia
2,09¢
-0,22¢
-0,01¢
1,859
12 =
Subcarpathia
0,75¢
4,28¢
0,00¢
5,032
13 =
Mazovia
1,97¢
4,25¢
-0,04¢
6,181
14 =
Kuyavia-Pomerania
4,76¢
5,11¢
-0,16¢
9,714
15 =
Lower Silesia
6,09¢
4,84¢
0,45¢
11,381
16 =
West Pomerania
7,06¢
11,88¢
0,00¢
18,935

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.