Класация по области за 14 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Silesia

-5,18¢

-5,99¢

0,00¢

-11,171

2 =

Łódź

-3,13¢

-6,21¢

0,00¢

-9,339

3 =

Lower Silesia

-1,75¢

-2,71¢

0,10¢

-4,364

4 =

Pomerania

-1,55¢

-2,38¢

0,01¢

-3,926

5 =

Greater Poland

-0,31¢

-1,39¢

0,00¢

-1,706

6 =

Lubusz

0,86¢

-2,48¢

-0,03¢

-1,648

7 =

Lublin

-0,12¢

-0,40¢

0,00¢

-0,524

8 =

Holy Cross

-1,16¢

2,87¢

0,00¢

1,714

9 =

Warmia-Masuria

0,37¢

1,91¢

-0,05¢

2,226

10 =

Podlaskie

0,92¢

1,91¢

0,00¢

2,829

11 =
Upper Silesia
0,29¢
3,84¢
0,00¢
4,132
12 =
Mazovia
2,78¢
2,30¢
0,00¢
5,082
13 =
West Pomerania
2,51¢
3,42¢
0,01¢
5,937
14 +1
Kuyavia-Pomerania
3,22¢
3,08¢
0,00¢
6,300
15 -1
Subcarpathia
3,58¢
3,04¢
0,00¢
6,628
16 =
Lesser Poland
1,01¢
5,75¢
0,00¢
6,766

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.