Класация по области за 15 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Silesia

-5,77¢

-6,06¢

0,00¢

-11,836

2 =

Łódź

-3,32¢

-5,87¢

0,00¢

-9,192

3 =

Lower Silesia

-2,12¢

-2,75¢

0,12¢

-4,757

4 =

Pomerania

-1,44¢

-2,03¢

0,01¢

-3,465

5 +1

Lubusz

0,30¢

-2,79¢

-0,03¢

-2,518

6 -1

Greater Poland

-0,58¢

-1,36¢

0,00¢

-1,937

7 =

Lublin

-0,34¢

-0,70¢

0,00¢

-1,043

8 =

Holy Cross

-1,45¢

3,73¢

0,00¢

2,281

9 =

Warmia-Masuria

0,03¢

2,65¢

-0,05¢

2,627

10 =

Podlaskie

0,68¢

2,45¢

0,00¢

3,127

11 =
Upper Silesia
0,13¢
4,26¢
0,00¢
4,385
12 =
Mazovia
2,43¢
2,53¢
0,00¢
4,960
13 =
West Pomerania
1,91¢
3,24¢
0,01¢
5,153
14 =
Kuyavia-Pomerania
3,17¢
2,84¢
0,00¢
6,007
15 +1
Lesser Poland
0,70¢
5,99¢
0,00¢
6,694
16 -1
Subcarpathia
3,32¢
3,87¢
0,00¢
7,186

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.