Класация по области за 25 януари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Łódź

-2,69¢

-5,24¢

0,00¢

-7,925

2 =

Silesia

-2,96¢

-4,02¢

0,00¢

-6,979

3 =

Lower Silesia

-1,21¢

-3,10¢

0,07¢

-4,241

4 =

Pomerania

-1,02¢

-2,24¢

0,01¢

-3,256

5 =

Greater Poland

-0,20¢

-1,23¢

0,00¢

-1,426

6 =

Lublin

0,96¢

-1,09¢

0,00¢

-0,122

7 =

Lubusz

0,75¢

-0,53¢

-0,07¢

0,156

8 +1

Podlaskie

0,40¢

0,54¢

0,00¢

0,941

9 -1

Warmia-Masuria

-0,10¢

1,15¢

-0,05¢

0,998

10 =

Holy Cross

0,40¢

1,86¢

0,00¢

2,251

11 =
Upper Silesia
1,39¢
2,85¢
0,00¢
4,234
12 +2
West Pomerania
1,80¢
2,71¢
0,01¢
4,520
13 -1
Subcarpathia
2,23¢
2,59¢
0,00¢
4,820
14 -1
Mazovia
2,25¢
2,61¢
0,00¢
4,859
15 =
Kuyavia-Pomerania
3,25¢
2,24¢
0,00¢
5,487
16 =
Lesser Poland
1,31¢
4,99¢
0,00¢
6,300

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.