Класация по области за 26 януари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Łódź

-2,67¢

-5,44¢

0,00¢

-8,101

2 =

Silesia

-3,23¢

-4,18¢

0,00¢

-7,402

3 =

Lower Silesia

-1,27¢

-3,06¢

0,07¢

-4,261

4 =

Pomerania

-1,03¢

-2,52¢

0,01¢

-3,539

5 =

Greater Poland

-0,03¢

-1,45¢

0,00¢

-1,480

6 =

Lublin

0,45¢

-1,21¢

0,00¢

-0,752

7 =

Lubusz

0,76¢

-0,63¢

-0,07¢

0,063

8 =

Podlaskie

0,42¢

0,46¢

0,00¢

0,880

9 =

Warmia-Masuria

-0,03¢

1,07¢

-0,05¢

0,993

10 =

Holy Cross

0,34¢

1,76¢

0,00¢

2,101

11 =
Upper Silesia
0,61¢
2,63¢
0,00¢
3,247
12 +1
Subcarpathia
1,76¢
2,34¢
0,00¢
4,097
13 -1
West Pomerania
2,20¢
2,48¢
0,01¢
4,686
14 =
Mazovia
2,77¢
2,47¢
0,00¢
5,242
15 =
Kuyavia-Pomerania
3,32¢
2,08¢
0,00¢
5,406
16 =
Lesser Poland
1,29¢
4,77¢
0,00¢
6,065

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.