Класация по области за 25 август 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Łódź

-4,06¢

-4,44¢

0,00¢

-8,502

2 =

Silesia

-2,70¢

-4,55¢

0,00¢

-7,242

3 =

Holy Cross

-0,98¢

-2,65¢

0,00¢

-3,630

4 +1

Lower Silesia

-0,50¢

-2,90¢

0,16¢

-3,240

5 -1

Pomerania

-1,08¢

-1,79¢

0,00¢

-2,862

6 =

Podlaskie

-0,18¢

-0,52¢

0,00¢

-0,698

7 =

Greater Poland

-0,93¢

0,92¢

0,00¢

-0,007

8 =

Lublin

1,34¢

-0,13¢

0,00¢

1,205

9 =

Warmia-Masuria

0,33¢

1,41¢

0,00¢

1,740

10 =

Mazovia

1,02¢

1,25¢

0,00¢

2,271

11 +1
Subcarpathia
2,21¢
0,55¢
0,00¢
2,765
12 -1
Lubusz
1,17¢
1,81¢
-0,13¢
2,844
13 =
Lesser Poland
1,47¢
2,10¢
0,00¢
3,573
14 =
West Pomerania
2,29¢
2,18¢
0,07¢
4,540
15 =
Upper Silesia
3,94¢
0,76¢
0,00¢
4,709
16 =
Kuyavia-Pomerania
3,43¢
1,69¢
0,00¢
5,125

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.