Класация по области за 26 август 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Łódź

-4,11¢

-4,57¢

0,00¢

-8,675

2 =

Silesia

-2,72¢

-4,60¢

0,00¢

-7,316

3 =

Holy Cross

-1,07¢

-2,85¢

0,00¢

-3,918

4 =

Lower Silesia

-0,61¢

-2,91¢

0,13¢

-3,381

5 =

Pomerania

-1,06¢

-1,82¢

0,00¢

-2,887

6 =

Podlaskie

-0,20¢

-0,55¢

0,00¢

-0,749

7 =

Greater Poland

-0,94¢

0,78¢

0,00¢

-0,156

8 =

Lublin

1,34¢

-0,16¢

0,00¢

1,183

9 =

Warmia-Masuria

0,10¢

1,24¢

0,00¢

1,338

10 =

Mazovia

1,20¢

0,99¢

0,00¢

2,194

11 =
Subcarpathia
2,18¢
0,51¢
0,00¢
2,689
12 =
Lubusz
1,20¢
1,78¢
-0,04¢
2,944
13 =
Lesser Poland
1,42¢
2,10¢
0,00¢
3,521
14 +1
Upper Silesia
3,08¢
0,71¢
0,00¢
3,791
15 -1
West Pomerania
2,23¢
2,15¢
0,07¢
4,453
16 =
Kuyavia-Pomerania
3,26¢
1,56¢
0,00¢
4,819

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.