Класация по области за 24 юни 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Łódź

-2,97¢

-3,43¢

0,00¢

-6,397

2 +1

Lower Silesia

-0,95¢

-2,98¢

0,07¢

-3,859

3 -1

Silesia

-1,78¢

-1,93¢

0,00¢

-3,704

4 =

Pomerania

-1,13¢

-0,35¢

0,00¢

-1,478

5 +2

Greater Poland

-1,16¢

0,43¢

0,00¢

-0,730

6 -1

Lubusz

0,32¢

-0,89¢

-0,05¢

-0,623

7 -1

Podlaskie

-0,26¢

-0,32¢

0,00¢

-0,573

8 =

Lublin

0,60¢

-0,87¢

0,00¢

-0,271

9 =

Mazovia

0,02¢

0,83¢

0,00¢

0,847

10 +1

Holy Cross

-0,01¢

0,88¢

0,01¢

0,879

11 -1
Warmia-Masuria
0,13¢
1,20¢
0,00¢
1,333
12 =
Kuyavia-Pomerania
0,97¢
0,84¢
0,00¢
1,816
13 =
Subcarpathia
1,33¢
0,71¢
0,00¢
2,038
14 =
Upper Silesia
1,53¢
0,62¢
0,00¢
2,153
15 =
Lesser Poland
-0,14¢
2,48¢
0,00¢
2,349
16 =
West Pomerania
1,54¢
1,66¢
0,02¢
3,219

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.