Класация по области за 14 януари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Silesia

-5,48¢

-7,10¢

0,00¢

-12,579

2 =

Łódź

-4,13¢

-6,50¢

0,00¢

-10,629

3 =

Lubusz

-3,08¢

-2,33¢

-0,16¢

-5,568

4 =

Holy Cross

-2,29¢

-0,84¢

0,00¢

-3,129

5 =

Pomerania

0,01¢

-1,88¢

0,01¢

-1,868

6 =

Lesser Poland

-0,16¢

0,31¢

0,00¢

0,150

7 +1

Lublin

0,60¢

-0,34¢

0,00¢

0,258

8 -1

Greater Poland

-0,12¢

0,28¢

0,17¢

0,326

9 =

Upper Silesia

0,57¢

0,74¢

0,00¢

1,304

10 =

Podlaskie

0,54¢

2,42¢

-0,03¢

2,925

11 =
Warmia-Masuria
1,17¢
2,37¢
-0,05¢
3,481
12 =
Subcarpathia
1,11¢
3,90¢
0,00¢
5,012
13 =
Mazovia
3,10¢
4,79¢
0,00¢
7,892
14 =
Kuyavia-Pomerania
3,94¢
4,10¢
-0,14¢
7,910
15 =
Lower Silesia
6,63¢
4,90¢
0,19¢
11,717
16 =
West Pomerania
6,59¢
9,22¢
0,01¢
15,815

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.