Класация по области за 12 януари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Silesia

-5,90¢

-8,00¢

0,00¢

-13,898

2 =

Łódź

-4,49¢

-7,53¢

0,00¢

-12,016

3 =

Lubusz

-3,56¢

-2,92¢

-0,21¢

-6,682

4 =

Holy Cross

-2,67¢

-0,77¢

0,00¢

-3,445

5 =

Pomerania

-0,77¢

-1,93¢

0,01¢

-2,697

6 =

Greater Poland

-0,66¢

-0,39¢

0,17¢

-0,889

7 =

Lesser Poland

-0,57¢

0,05¢

0,00¢

-0,518

8 =

Upper Silesia

-0,05¢

0,03¢

0,00¢

-0,017

9 =

Lublin

0,45¢

-0,22¢

0,00¢

0,227

10 =

Podlaskie

0,36¢

1,42¢

0,01¢

1,795

11 =
Warmia-Masuria
1,18¢
1,25¢
-0,05¢
2,374
12 =
Subcarpathia
1,04¢
3,52¢
0,00¢
4,564
13 =
Mazovia
2,30¢
4,02¢
0,00¢
6,327
14 =
Kuyavia-Pomerania
3,42¢
3,80¢
-0,14¢
7,082
15 =
Lower Silesia
5,66¢
4,05¢
0,19¢
9,903
16 =
West Pomerania
5,87¢
8,47¢
0,01¢
14,345

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.