Класация по области за 24 октомври 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Łódź

-4,81¢

-8,34¢

0,00¢

-13,156

2 =

Silesia

-4,33¢

-7,33¢

0,00¢

-11,657

3 +1

Lubusz

-3,19¢

-2,67¢

0,01¢

-5,856

4 -1

Holy Cross

-2,15¢

-3,16¢

0,00¢

-5,304

5 +1

Greater Poland

-1,13¢

-0,84¢

0,17¢

-1,802

6 -1

Podlaskie

0,59¢

-2,30¢

0,00¢

-1,706

7 +2

Pomerania

-0,77¢

-0,90¢

0,01¢

-1,664

8 -1

Lublin

-0,09¢

-1,58¢

0,00¢

-1,664

9 -1

Warmia-Masuria

-0,14¢

-1,14¢

-0,05¢

-1,336

10 =

Lesser Poland

-0,52¢

1,24¢

0,00¢

0,715

11 +1
Lower Silesia
2,50¢
0,79¢
0,36¢
3,659
12 -1
Mazovia
1,60¢
2,86¢
0,00¢
4,461
13 =
Subcarpathia
4,04¢
3,94¢
0,00¢
7,979
14 =
Upper Silesia
6,66¢
2,09¢
0,00¢
8,757
15 =
Kuyavia-Pomerania
4,76¢
5,28¢
-0,14¢
9,893
16 =
West Pomerania
5,42¢
9,37¢
0,01¢
14,793

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.