Класация по области за 18 октомври 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Łódź

-5,74¢

-7,76¢

0,00¢

-13,499

2 =

Silesia

-4,53¢

-6,47¢

0,00¢

-11,004

3 =

Lubusz

-4,03¢

-2,49¢

0,01¢

-6,512

4 =

Greater Poland

-1,80¢

-0,88¢

0,17¢

-2,512

5 +1

Lublin

-0,81¢

-1,49¢

0,00¢

-2,307

6 -1

Holy Cross

-1,02¢

-0,91¢

0,00¢

-1,924

7 =

Warmia-Masuria

-0,51¢

-1,07¢

-0,05¢

-1,634

8 =

Podlaskie

-0,10¢

-1,30¢

0,00¢

-1,399

9 =

Pomerania

-0,35¢

-0,52¢

0,01¢

-0,870

10 =

Lesser Poland

-0,39¢

2,61¢

0,00¢

2,221

11 =
Mazovia
0,34¢
2,61¢
0,00¢
2,949
12 =
Lower Silesia
1,16¢
1,76¢
0,32¢
3,233
13 +1
Upper Silesia
4,19¢
2,09¢
0,00¢
6,278
14 -1
Subcarpathia
3,37¢
3,73¢
0,00¢
7,092
15 =
Kuyavia-Pomerania
3,81¢
5,80¢
-0,14¢
9,471
16 =
West Pomerania
5,82¢
8,87¢
0,01¢
14,694

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.