Класация по области за 16 септември 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Łódź

-5,94¢

-8,85¢

0,00¢

-14,786

2 =

Silesia

-3,70¢

-5,34¢

0,00¢

-9,032

3 =

Lubusz

-3,66¢

-1,98¢

-0,02¢

-5,661

4 =

Lublin

-1,70¢

-2,46¢

0,00¢

-4,156

5 =

Mazovia

-1,75¢

-2,08¢

0,00¢

-3,830

6 =

Greater Poland

-1,49¢

-0,88¢

0,17¢

-2,202

7 =

Warmia-Masuria

-0,20¢

-1,45¢

-0,05¢

-1,705

8 =

Podlaskie

-0,78¢

-0,92¢

0,00¢

-1,705

9 =

Pomerania

1,69¢

1,82¢

0,01¢

3,517

10 =

Kuyavia-Pomerania

1,42¢

3,16¢

-0,14¢

4,434

11 =
Lesser Poland
1,80¢
3,94¢
0,00¢
5,738
12 =
Holy Cross
2,37¢
3,40¢
0,00¢
5,775
13 +1
Subcarpathia
3,33¢
3,23¢
0,00¢
6,566
14 -1
Lower Silesia
2,51¢
4,19¢
0,29¢
6,990
15 =
West Pomerania
3,33¢
4,63¢
0,01¢
7,966
16 =
Upper Silesia
4,71¢
4,39¢
0,00¢
9,107

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.