Класация по области за 3 юли 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Silesia

-1,81¢

-5,46¢

0,00¢

-7,275

2 =

Łódź

-1,72¢

-5,01¢

0,00¢

-6,728

3 =

Pomerania

-1,62¢

-1,72¢

0,01¢

-3,335

4 =

Greater Poland

0,45¢

-1,05¢

0,13¢

-0,468

5 =

Warmia-Masuria

0,54¢

-0,79¢

-0,05¢

-0,306

6 =

Lower Silesia

0,52¢

-0,74¢

-0,03¢

-0,251

7 =

Holy Cross

0,72¢

0,32¢

0,00¢

1,042

8 =

Podlaskie

1,85¢

-0,71¢

0,00¢

1,138

9 =

Lublin

1,14¢

0,48¢

0,00¢

1,619

10 =

Kuyavia-Pomerania

1,67¢

0,09¢

0,08¢

1,839

11 =
Lesser Poland
1,28¢
0,91¢
0,00¢
2,192
12 =
Upper Silesia
2,04¢
1,39¢
0,00¢
3,434
13 +1
Mazovia
0,54¢
3,09¢
0,00¢
3,633
14 -1
Subcarpathia
1,89¢
2,00¢
0,00¢
3,893
15 =
Lubusz
2,32¢
2,63¢
-0,11¢
4,839
16 =
West Pomerania
2,94¢
4,69¢
0,27¢
7,902

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.