Класация по области за 23 май 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Silesia

-4,76¢

-7,40¢

0,00¢

-12,163

2 =

Łódź

-2,53¢

-5,50¢

0,00¢

-8,032

3 =

Holy Cross

-3,36¢

-4,25¢

0,00¢

-7,606

4 =

Lesser Poland

-2,72¢

-2,76¢

0,00¢

-5,481

5 =

Podlaskie

-1,52¢

-3,07¢

0,00¢

-4,590

6 +1

Warmia-Masuria

-2,47¢

-1,62¢

-0,05¢

-4,152

7 -1

Lublin

-1,50¢

-2,52¢

0,00¢

-4,012

8 =

Greater Poland

-0,41¢

-2,32¢

0,00¢

-2,735

9 =

Pomerania

-1,23¢

-0,86¢

0,01¢

-2,090

10 =

Subcarpathia

-1,17¢

-0,85¢

0,00¢

-2,015

11 =
Lubusz
-1,31¢
-0,20¢
0,12¢
-1,383
12 =
Upper Silesia
1,00¢
-0,93¢
0,00¢
0,072
13 =
Lower Silesia
0,99¢
2,37¢
0,15¢
3,506
14 =
Kuyavia-Pomerania
2,85¢
2,05¢
0,00¢
4,903
15 =
Mazovia
5,93¢
10,60¢
0,00¢
16,531
16 =
West Pomerania
9,74¢
12,99¢
0,01¢
22,739

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.