Класация по области за 21 януари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Łódź

-2,53¢

-4,55¢

0,00¢

-7,087

2 =

Silesia

-3,64¢

-3,24¢

0,00¢

-6,886

3 +1

Lower Silesia

-1,32¢

-2,87¢

0,07¢

-4,117

4 -1

Pomerania

-1,17¢

-2,41¢

0,01¢

-3,578

5 =

Greater Poland

-0,78¢

-0,87¢

0,00¢

-1,644

6 +1

Lublin

0,67¢

-0,79¢

0,00¢

-0,126

7 +1

Lubusz

0,90¢

-0,56¢

-0,04¢

0,301

8 -2

Podlaskie

0,03¢

0,35¢

0,00¢

0,376

9 =

Warmia-Masuria

-0,42¢

1,80¢

-0,05¢

1,332

10 +1

Holy Cross

0,35¢

2,41¢

0,00¢

2,762

11 -1
Subcarpathia
1,01¢
2,29¢
0,00¢
3,302
12 =
Upper Silesia
0,56¢
3,37¢
0,00¢
3,931
13 =
Mazovia
1,73¢
2,85¢
0,00¢
4,580
14 =
Kuyavia-Pomerania
2,79¢
2,25¢
0,00¢
5,046
15 =
West Pomerania
2,15¢
3,35¢
0,01¢
5,504
16 =
Lesser Poland
1,05¢
5,40¢
0,00¢
6,451

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.