Класация по области за 14 януари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Łódź

-1,98¢

-5,06¢

0,00¢

-7,039

2 =

Silesia

-2,40¢

-2,87¢

0,00¢

-5,268

3 =

Lower Silesia

-1,05¢

-3,43¢

0,06¢

-4,431

4 =

Pomerania

-0,44¢

-2,78¢

0,01¢

-3,210

5 =

Lublin

0,67¢

-1,96¢

0,00¢

-1,291

6 =

Greater Poland

-0,11¢

-0,82¢

0,00¢

-0,931

7 =

Podlaskie

-0,40¢

-0,30¢

0,00¢

-0,706

8 +1

Lubusz

0,44¢

-0,59¢

-0,05¢

-0,203

9 -1

Warmia-Masuria

-0,51¢

0,54¢

-0,05¢

-0,024

10 =

Subcarpathia

0,48¢

0,99¢

0,00¢

1,473

11 =
Holy Cross
-0,15¢
1,64¢
0,00¢
1,494
12 =
Mazovia
1,55¢
1,00¢
0,00¢
2,544
13 =
Kuyavia-Pomerania
1,72¢
1,22¢
0,00¢
2,937
14 =
West Pomerania
2,13¢
1,66¢
0,01¢
3,787
15 =
Upper Silesia
1,51¢
2,52¢
0,00¢
4,029
16 =
Lesser Poland
1,52¢
3,87¢
0,00¢
5,394

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.