Класация по области за 19 август 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Łódź

-4,40¢

-3,97¢

0,00¢

-8,368

2 =

Silesia

-2,96¢

-4,66¢

0,00¢

-7,622

3 =

Pomerania

-2,71¢

-1,93¢

0,00¢

-4,643

4 =

Lower Silesia

-1,29¢

-3,10¢

0,11¢

-4,272

5 =

Holy Cross

-1,48¢

-2,38¢

0,00¢

-3,857

6 =

Podlaskie

-0,66¢

0,11¢

0,00¢

-0,551

7 =

Greater Poland

-1,39¢

1,44¢

0,00¢

0,053

8 =

Warmia-Masuria

-1,05¢

1,54¢

0,00¢

0,486

9 =

Lublin

0,68¢

0,39¢

0,00¢

1,066

10 +4

Upper Silesia

2,39¢

-1,03¢

0,00¢

1,355

11 -1
Subcarpathia
1,47¢
0,88¢
0,00¢
2,348
12 +1
Mazovia
0,59¢
1,94¢
0,00¢
2,525
13 -1
West Pomerania
0,71¢
1,90¢
0,05¢
2,666
14 +1
Lesser Poland
0,69¢
2,05¢
0,00¢
2,738
15 -4
Lubusz
0,92¢
2,06¢
-0,05¢
2,935
16 =
Kuyavia-Pomerania
2,38¢
1,94¢
0,00¢
4,321

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.