Класация по области за 24 май 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Полша

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Silesia

-1,27¢

-1,51¢

0,00¢

-2,779

2 =

Łódź

-1,43¢

-0,94¢

0,00¢

-2,367

3 =

Greater Poland

-1,35¢

0,27¢

0,00¢

-1,078

4 =

Upper Silesia

-0,43¢

-0,61¢

0,00¢

-1,034

5 +1

Podlaskie

-0,20¢

-0,52¢

0,00¢

-0,718

6 -1

Subcarpathia

-0,28¢

-0,00¢

0,00¢

-0,290

7 +1

Lublin

-0,44¢

0,15¢

0,00¢

-0,288

8 +1

Pomerania

-0,60¢

0,48¢

0,00¢

-0,118

9 -2

Warmia-Masuria

-0,48¢

0,49¢

0,00¢

0,009

10 +1

Mazovia

-0,11¢

0,19¢

0,00¢

0,078

11 -1
Kuyavia-Pomerania
0,58¢
-0,20¢
0,00¢
0,380
12 =
Holy Cross
-0,32¢
0,72¢
0,00¢
0,401
13 =
Lower Silesia
0,96¢
-0,03¢
0,07¢
0,993
14 =
West Pomerania
0,69¢
0,71¢
0,00¢
1,409
15 =
Lesser Poland
1,00¢
2,13¢
0,00¢
3,134
16 =
Lubusz
0,82¢
2,80¢
-0,11¢
3,520

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.